TDV19, wat hebben we geleerd? - Skryv

TDV19, wat hebben we geleerd?

By Anouk Demeester - Marketeer - about 4 years ago

Govtech trends
TDV19, wat hebben we geleerd?

"We moeten heel onze dienstverlening en ook onze interne processen digitaal kunnen aanbieden" aldus minister-president Jan Jambon op Trefdag Digitaal Vlaanderen afgelopen donderdag 28/11/19.

Informatie Vlaanderen bracht 2407 mensen samen in het ICC Gent rond het thema: "digitalisering binnen de Vlaamse Overheid". Van de leerrijke gesprekken aan onze stand en de infosessies onthouden we het volgende:

1. Kennisdeling

We voelen dat communicatie en kennisdeling tussen de verschillende overheidsniveaus een heikel punt blijft. Niet alle lokale besturen zijn op de hoogte van de digitale initiatieven op Vlaams niveau. Ook binnen dezelfde organisatie is die vertaalslag tussen diensten een uitdaging. Componenten zoals Dosis, Mijn Burgerprofiel,.. zorgen voor meerwaarde op alle niveaus.

2. Single gov

Vlaanderen wil evolueren naar een "single gov" waar er "no wrong door" is voor de burger. Vandaag moeten burgers zich een weg banen doorheen verschillende e-loketten. Via Mijn Burgerprofiel vindt de burger alle informatie terug over zijn interactie met de overheid op één platform. Een grote stap richting kennisdeling en interbestuurlijke samenwerking.

3. Interesse voor procesautomatisatie is groot

Samen met Informatie Vlaanderen gaf Toon een infosessie over procesautomatisatie, van aanvraag tot gelukkige burger. We schetsten een kader voor workflow automatisatie en lichtten het project Automatisch Advies toe aan de hand van een aantal use cases. Meer weten over (proces)automatisatie? Download de startersgids hier.

4. Vlaanderen, dataeconomie

Met de slagzin "APIs first" zal Informatie Vlaanderen deze legislatuur volop inzetten op data ontsluiting. Vlaamse overheidsdata zal beschikbaar worden gesteld aan derden in de private en publieke sector. Dit opent de deur voor meer publiek-private samenwerking en nieuwe Govtech toepassingen. Op de Govtech Summit deelde de president van Estland een gelijkaardige boodschap.

5. Goede fundamenten

We onthouden ook de vraag naar een goede architectuur en performante, kwaliteitsvolle gegevensbronnen. Om grote stappen vooruit te kunnen zetten als "dataeconomie", moet je kunnen vertrekken van goede fundamenten.

6. Durf falen

Een laatste les, is er eentje voor onszelf. Ondernemen betekent ook durven falen. Als het demo effect toeslaat wanneer minister-president Jan Jambon net je stand bezoekt, dan zak je toch even door de grond. Volgend jaar zal de wet van Murphy ons niet liggen hebben ;)

Samengevat, we zagen een digitale overheid in twee versnellingen. Langs de ene kant zien we de ambities voor Vlaanderen als dataeconomie en voorloper in AI. Langs de andere kant horen we de vraag naar meer samenwerking en goede fundamenten om mee aan de slag te kunnen.

Learn about Workflow Automation?

What is Workflow Automation and how do you get started?

Related Posts